Hämtar information

Hvis du ikke er tilfreds

Hvis du ikke er tilfreds og ønsker at klage, kan du være sikker på, at din klage behandles på en retfærdig måde. Klageprocessen består af op til 3 trin, men vi stræber efter at løse dit problem så tidligt som muligt i processen.

Trin 1

Tal med din rådgiver

Vi forsøger altid at løse sagen gennem dialog mellem dig og din rådgiver i Kundecenteret eller skadecenteret.

Kom med dine bekymringer til din rådgiver, og forhåbentlig kan vi sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning.

Kontakt din rådgiver.


Trin 2

Kontakt kundeombuddet

Er du ikke tilfreds med din rådgivers løsning, kan du henvende dig til Kundeombuddet.

Kundeombuddet er ansat af If, men vurderer alle sager selvstændigt, upartisk og med nye øjne.

Kundeombuddet har bemyndigelse til at træffe afgørelse i de fleste forsikringssager, undtagen i sager, som er eller har været under behandling af domstolene eller andre eksterne instanser.

Seneste frist for indsendelse af klage til Kundeombuddet, er inden der er gået 6 måneder fra afgørelsen af din sag. Fx du anmelder en skade, og får at vide, at den ikke er dækket.

Send en klage til Kundeombuddet​​ online.

Du kan også sende din klage via post: If, Att: Kundeombuddet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Kundeombuddet behandler normalt din sag inden for 14 dage.


Trin 3

Gå til Ankenævnet, EU-Kommissionen eller domstolene

Er du heller ikke tilfreds med Kundeombuddets beslutning, kan du sende din klage til Ankenævnet for Forsikring, EU-Kommissionens online klageportal eller de danske domstole.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
ankeforsikring.dk
33 15 89 00

EU-Kommissionens online klageportal
Det er særlig relevant at bruge EU-Kommissionens online klageportal, hvis du bor i et andet EU-land.

EU-kommisionens klageportal - Husk, at skrive vores mailadresse: kundeombud@if.dk, på klagen.

Domstolene
Du kan søge råd og vejledning hos Forsikringsoplysningen eller ringe på 41 91 91 91. ​

Gå til domstolene.

Vi hjælper dig

Har du spørgsmål? Ring eller skriv en besked, så hjælper vi dig.

Vill du bli uppringd?